Prowadzący

Szanowni Państwo!

Serdecznie Państwa witam na stronie Specjalistycznego Gabinetu Logopedyczno-Pedagogicznego. Gabinet powstał w wyniku połączenia wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz pasji jaką kieruję się w codziennej pracy. Wszystkie te doświadczenia sprawiły, że chcę pomagać wszystkim osobom z problemami komunikacyjnymi w lepszym funkcjonowaniu na codzień.

Proponuję indywidualne podejście do każdej osoby oraz dobór metod terapii mowy. Oferuję profesjonalną diagnozę zaburzeń mowy oraz ciekawą i skuteczną terapię.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości dotyczące rozwoju mowy Waszego dziecka serdecznie zapraszam na konsultacje.

Jeśli Państwo obserwują niewyraźną lub niepłynną mowę Waszego nastolatka to także zapraszam na konsultacje.

Jeśli w Państwa Rodzinie osoba dorosła miała problemy neurologiczne, które objawiają się zaburzeniami lub brakiem mowy to serdecznie zapraszam na konsultacje.

Serdecznie zapraszam
filolog/logopeda
mgr Beata Wiczyńska

Wykształcenie:

lata 1998-2001
Akademia Pedagogiczna w Krakowie
Studia licencjackie (kwalifikacyjne) na kierunku Filologia Polska
lata 2004-2006
Akademia Pedagogiczna w Krakowie
Studia magisterskie (uzupełniające) na kierunku Filologia Polska
lata 2011-2013
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Studia podyplomowe na kierunku Logopedia

Kursy:

rok 2007
Oligofrenopedagogika - kurs kwalifikacyjny

Szkolenia, warsztaty:

rok 2005
Dyslektyk czy leń? Diagnoza i pomoc
rok 2007
  • Aktywizowanie uczniów na lekcjach języka polskiego. Prezentacja metod na wybranych treściach podstawy programowej i narzędzi "Strategii aktywnego nauczania - uczenia się"
  • Oswajamy ortografię
rok 2008
Od diagnozy do sukcesu edukacyjnego. Jak pracować z uczniem o obniżonych wymaganiach edukacyjnych?
rok 2009
Komunikacja to podstawa! Doskonalenie sprawności komunikacji uczniów
rok 2011
Praca z uczniem ze specyficznym trudnościami w nauce czytania i pisania w klasach I-III; IV-VI
rok 2012
Modelowa organizacja pomocy uczniom ze SPE
Profesjonalny warsztat specjalisty terapii pedagogicznej
rok 2013
  • Diagnoza dysleksji rozwojowej w ujęciu klinicznym i psychometrycznym
  • Indywidualizacja w praktyce – uczniowie ze SPE
  • Jak pomóc dziecku w nauce czytania i pisania?
  • Przedmioty uzupełniające ciekawe dla uczniów i satysfakcjonujące dla nauczycieli, czyli praca metodą projektu
  • Praca z dzieckiem z afazją dziecięcą
rok 2015
Terapia dzieci jakajacych się wg dr n. hum. K. Szamburskiego
rok 2016
  • Kinesiotaping w logopedii
  • Terapia NeuroTaktylna wg S. Masgutowej
  • Uczyć czytania przez zabawę. Słucham, rozmawiam, motywuję
rok 2017
Neuroedukacja I stopień
Masz pytania? 606·100·430