Prowadzący

Szanowni Państwo!

Serdecznie Państwa witam na stronie Specjalistycznego Gabinetu Terapeutycznego. Gabinet powstał w wyniku połączenia wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz pasji jaką kieruję się w codziennej pracy. Wszystkie te doświadczenia sprawiły, że chcę pomagać wszystkim osobom z problemami komunikacyjnymi w lepszym funkcjonowaniu na codzień.

Proponuję indywidualne podejście do każdej osoby oraz dobór metod terapii mowy. Oferuję profesjonalną diagnozę zaburzeń mowy oraz ciekawą i skuteczną terapię.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości dotyczące rozwoju mowy Waszego dziecka serdecznie m na konsultacje.

Jeśli Państwo obserwują niewyraźną lub niepłynną mowę Waszego nastolatka to także zapraszam na konsultacje.

Jeśli w Państwa Rodzinie osoba dorosła miała problemy neurologiczne, które objawiają się zaburzeniami lub brakiem mowy to serdecznie zapraszam na konsultacje.

Serdecznie zapraszam
neurologopeda/surdopedagog
mgr Beata Wiczyńska

Wykształcenie:

lata 1998-2001
Akademia Pedagogiczna w Krakowie
Studia licencjackie (kwalifikacyjne) na kierunku Filologia Polska
lata 2004-2006
Akademia Pedagogiczna w Krakowie
Studia magisterskie (uzupełniające) na kierunku Filologia Polska
lata 2011-2013
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Studia podyplomowe na kierunku Logopedia

Kursy:

rok 2007
Oligofrenopedagogika - kurs kwalifikacyjny

Szkolenia, warsztaty:

rok 2005
Dyslektyk czy leń? Diagnoza i pomoc
rok 2007
  • Aktywizowanie uczniów na lekcjach języka polskiego. Prezentacja metod na wybranych treściach podstawy programowej i narzędzi "Strategii aktywnego nauczania - uczenia się"
  • Oswajamy ortografię
rok 2008
Od diagnozy do sukcesu edukacyjnego. Jak pracować z uczniem o obniżonych wymaganiach edukacyjnych?
rok 2009
Komunikacja to podstawa! Doskonalenie sprawności komunikacji uczniów
rok 2011
Praca z uczniem ze specyficznym trudnościami w nauce czytania i pisania w klasach I-III; IV-VI
rok 2012
Modelowa organizacja pomocy uczniom ze SPE
Profesjonalny warsztat specjalisty terapii pedagogicznej
rok 2013
  • Diagnoza dysleksji rozwojowej w ujęciu klinicznym i psychometrycznym
  • Indywidualizacja w praktyce – uczniowie ze SPE
  • Jak pomóc dziecku w nauce czytania i pisania?
  • Przedmioty uzupełniające ciekawe dla uczniów i satysfakcjonujące dla nauczycieli, czyli praca metodą projektu
  • Praca z dzieckiem z afazją dziecięcą
rok 2015
Terapia dzieci jakajacych się wg dr n. hum. K. Szamburskiego
rok 2016
  • Kinesiotaping w logopedii
  • Terapia NeuroTaktylna wg S. Masgutowej
  • Uczyć czytania przez zabawę. Słucham, rozmawiam, motywuję
rok 2017
Neuroedukacja I stopień
Masz pytania? 606·100·430