Kiedy do logopedy?

Szanowni Rodzice!

Obserwując zachowanie swojej pociechy można zauważyć różne symptomy. Jeżeli u swojego dziecka zaobserwujecie Państwo poniższe symptomy koniecznie udajcie się do logopedy.

 • U dziecka do 12 miesięcy:
  - nie głuży i nie gaworzy;
  - nie reaguje na dźwięki otoczenia;
  - nie rozumie i nie wykonuje prostych poleceń;
  - nie mówi prostych sylab np.: ta-ta, pa-pa, ma-ma, ba-ba.
 • U dziecka do 2 roku życia:
  - nie mówi prostych słów;
  - nie naśladuje odgłosów zwierząt i otoczenia;
  - mówi mało i niechętnie;
  - nie wymawia głosek charakterystycznych dla tego etapu rozwoju mowy.
 • U dziecka do 3 roku życia:
  - język „wchodzi” między zęby przy wymowie głosek ś, ź, ć, dź lub s, z, c, dz;
  - oddycha przez usta i buzia jest ciągle otwarta;
  - pije z butelki lub ssie smoczek;
  - nie wymawia głosek charakterystycznych dla tego etapu rozwoju mowy.
 • U dziecka do 4 roku życia:
  - mowa jest nie zrozumiała dla otoczenia;
  - nie wymawia głosek s, z, c, dz zastępując je głoskami ś, ź, ć, dź;
  - ma trudności z nazywaniem przedmiotów;
  - nie buduje prostych zdań;
  - ma trudności z zapamiętywaniem wyrazów, zdań, wierszyków;
  - nie wymawia głosek charakterystycznych dla tego etapu rozwoju mowy.
 • U dziecka do 5 roku życia:
  - nie wymawia głosek sz, ż, cz, dż;
  - nie podnosi czubka języka do podniebienia;
  - nie potrafi podzielić wyrazu na sylaby;
  - myli podobnie brzmiące głoski i wyrazy np.: półka – bułka, koza- kosa, Tom – dom;
  - w wypowiadanych zdaniach pojawiają się błędy gramatyczne;
  - przekręca trudne wyrazy.
 • U dziecka do 6 roku życia:
  - nie wymawia poprawnie głoski r oraz innych głosek;
  - nie potrafi podzielić wyrazu na sylaby i głoski;
  - nie różnicuje liter;
  - nie rozumie kontekstu sytuacyjnego.
 • U dziecka między 7-10 rokiem życia: - nie wymawia prawidłowo wszystkich głosek;
  - w wypowiedziach ustnych i pisemnych pojawiają się błędy gramatyczne;
  - myli podobnie wyglądające i brzmiące litery;
  - czyta bardzo powoli głoskując treść;
  - przekręca długie wyrazy;
  - ma kłopot z przepisywaniem tekstu;
  - robi dużo błędów ortograficznych;
  - ma trudność z zapamiętywaniem wierszy.
Masz pytania? 606·100·430